top of page

Кафедра Хореографії

培養該專業專家的畢業部門是國有企業“基輔舞蹈學院”的編舞系,成立於2017年。

該部門的工作重點是:

  • 準備與改革教育的主要方向相對應的新一代,提高烏克蘭的文化和藝術水平;

  • 關於教育的人性化,包括將人確立為最高的社會價值,能力的揭示和各種教育和創造需求的滿足,確保普世價值的優先;

  • 教育的連續性,為不斷深化專業和專業培訓,實現教學和教育的完整性和連續性開闢了可能性;

  • 完善專家創新合作體系;

  • 教育的多樣性和可變性,教育過程的差異化和個性化。

基輔編舞學院編舞系的畢業生有機會:

  • 在烏克蘭和國外領先的業餘和專業編舞團體工作(作為藝術家和領導者);

  • 在中專、高等文化藝術院校、綜合學校任教;

  • 成為城市、地區和區域中心編舞領域的方法論者;

  • 實現自己在科學領域。

教學人員

Image-empty-state.png

Бадіка Генадій Анатолійович

Майстер мистецтв Молдови. Викладач.

Image-empty-state.png

Кайгородов Євген Дмитрович

Заслужений артист України. Артист балету. Викладач.

Image-empty-state.png

Кайгородова Галина Миколаївна

Заслужений працівник культури України. Викладач.

Image-empty-state.png

Істоміна Ксенія Марківна

Викладач.

Image-empty-state.png

Шишпор Христина Віталіївна

Народна артистка України. Викладач.

Image-empty-state.png

Коваленко Єва Ігорівна

Завідувач кафедри хореографії. Кандидат мистецвознавста. Викладач.

Image-empty-state.png

Липовецька Євгенія Юріївна

Викладач.

Image-empty-state.png

Гладких Яна Петрівна

Заслужена артистка Украіни. Викладач.

Image-empty-state.png

Рубіна Алла Давидівна

Заслужена артистка України. Викладач.

Image-empty-state.png

Д’яков Валерій Геннадійович

Заслужений артист України. Викладач.

Image-empty-state.png

Харченко Олександра Станіславівна

Викладач.

Image-empty-state.png

Кецман Валентина Вікторівна

Викладач.

bottom of page