top of page

2019-2020 年教育計劃的認證。

內省資料

GER的專家意見

專家委員會的報告

國家質量保證局 2020 年決定

2020-2021 年教育計劃的認證。

任命專家組的命令

認證考試項目

內省資料

GER的專家意見

專家委員會的報告

國家質量保證局的決定 2021

動機結論

認可審查結果報告

2020-2021 年教育計劃的認證。

Наказ про призначення експертної групи

Програма проведення акредитаційної експертизи

Відомості самоаналізу

Експертний висновок ГЕР

Звіт експертної комісії

Рішення Національного агентства із забезпечення якості 2021

Мотиваційні висновки

Звіт про результати акредитаційної експертизи

bottom of page